ΣΤΥΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ pH

Το στυλό ελέγχου pH επιτρέπει τη διάκριση ενός ουδέτερου ή αλκαλικού χαρτιού, χαρτονιού από αντίστοιχο όξινο υλικό.

Η αρχή λειτουργίας του είναι απλή: o κόκκινος δείκτης χλωροφαινόλης του στυλό μετατρέπεται σε πορφυρό όταν έρθει σε επαφή με χαρτί που έχει pH από 6.8 και πάνω. Αν ο δείκτης γίνει κίτρινος ή διάφανος τότε το υλικό είναι ακατάλληλο για χρήση στην συντήρηση.

Ένα χαρτί μπορεί να έχει ικανοποιητική διάρκεια ζωής, αν το pH του είναι τουλάχιστον 6 και χρησιμοποιηθεί-αποθηκευτεί με προσοχή.

Για υψηλά επίπεδα διατήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής απαιτείται - με τα σημερινά επίπεδα μόλυνσης του αέρα - αλκαλικό απόθεμα, δηλαδή pH μεγαλύτερο του 7.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΣΤΥΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ pH 10.02.00.013 ΣΤΥΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ pH πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι