ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Πλαστικές, βαθμονομημένες σύριγγες luer-lock, με χωρητικότητες 1 ml, 2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml.

Οι σύριγγες από 1 μέχρι 20 ml συμπαραδίδονται σε συσκευασία με βελόνα.

Οι βελόνες είναι 21G x 1,5 εκτός από την σύριγγα με χωρητικότητα 1 ml, που διαθέτει βελόνα 30 G x 5/16.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 ml 06.04.00.001 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ml 06.04.00.002 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ml 06.04.00.003 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ml 06.04.00.004 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ml 06.04.00.005 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 50 ml 06.04.00.009 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 50 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι


Σχετικά προϊόντα: