ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ

Χημικός τύπος:

Εξάνιο και μείγμα υδρογ/κων χαμηλού σημείου βρασμού

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>99%

Σημείο Βρασμού:

50-70οC

Σημείο ανάφλεξης:

-40oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 1 LT 01.01.00.127 ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι