ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (ΑΙΘΥΛ ΑΣΕΤΑΤ)

Χημικός τύπος:

C4H8O2

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>99,5%

Σημείο Βρασμού:

76-78oC

Σημείο ανάφλεξης:

-4oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 1 LT 01.01.00.135 ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι