ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ

Χημικός τύπος:

C2H5OH

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>99,5%

Παράγοντας μετουσίωσης:

Μεθυλ-αιθυλ-κετόνη 1% και Bitrex 0,001%

Σημείο Βρασμού:

78oC

Σημείο ανάφλεξης:

12oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 2,5 LT 01.01.00.125 ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 2,5 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι


Σχετικά προϊόντα: