ΔΙΑΚΕΤΟΝΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ / 4-ΥΔΡΟΞΥ-4-ΜΕΘΥΛ-2-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ

Χημικός τύπος:

C6H12O2

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>98%

Σημείο Βρασμού:

158-162oC

Σημείο ανάφλεξης:

58oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΔΙΑΚΕΤΟΝΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ / 4-ΥΔΡΟΞΥ-4-ΜΕΘΥΛ-2-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ PRO-ANALYSIS 1 LT 01.01.00.099 ΔΙΑΚΕΤΟΝΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ / 4-ΥΔΡΟΞΥ-4-ΜΕΘΥΛ-2-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ PRO-ANALYSIS 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι