ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ

Χημικός τύπος:

C3H6O

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

99,5%

Σημείο Βρασμού:

56-57oC

Σημείο ανάφλεξης:

-18oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 20 LT 01.02.00.004 ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 20 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 10 LT 01.02.00.003 ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 10 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 4 LT 01.02.00.019 ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 4 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 1 LT 01.02.00.002 ΑΚΕΤΟΝΗ / 2-ΠΡΟΠΑΝΟΝΗ 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι