ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 3Μ 5911

Τα προφίλτρα σωματιδίων 5911 (σειρά 5000), τα οποία εφαρμόζονται με τη βοήθεια του δακτυλίου συγκράτησης 501, είναι σχεδιασμένα για χρήση με τις μάσκες μισού και ολόκληρου προσώπου 3Μ των σειρών 6000 και 7500.

Τα προφίλτρα σκόνης 5911, έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ143 και ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11Β της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και γι' αυτό φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 3Μ 5911 ΖΕΥΓΟΣ 13.01.00.045 ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 3Μ 5911 ΖΕΥΓΟΣ πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι