ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ - ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Χημικός τύπος:

ΝaOH

Εμφάνιση:

Υπόλευκα φυλλίδια

Καθαρότητα:

>99%

Σημείο τήξης:

318.4oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ - ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 1 KGR 01.02.00.029 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ - ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι


Σχετικά προϊόντα: