ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ-ΑΝΥΔΡΟ

Χημικός τύπος:

Να2CO3

Εμφάνιση:

Κρυσταλλική σκόνη

Καθαρότητα:

>99%

Σημείο τήξης:

891oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ-ΑΝΥΔΡΟ PRO-ANALYSIS 1 KGR 01.01.00.162 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ-ΑΝΥΔΡΟ PRO-ANALYSIS 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι


Σχετικά προϊόντα: