ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΜΠΟΥΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ Δ/ΤΟΣ 1lt / 1N ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Χημικός τύπος:

AgNO3

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό (αμπούλα)

Διάλυση:

Δίνει 1lt διάλυμα 0,1N

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ-FIXANAL PRO-ANALYSIS 16,988gr 01.01.00.005 ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ-FIXANAL PRO-ANALYSIS 16,988gr πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι