ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ

Χημικός τύπος:

ΚOH

Εμφάνιση:

Υπόλευκα φυλλίδια

Καθαρότητα:

>85%

Σημείο τήξης:

360oC

Σημείο βρασμού:

1320oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ PRO-ANALYSIS 1 KGR 01.01.00.097 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ PRO-ANALYSIS 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι


Σχετικά προϊόντα: