ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 4000 / PEG 4000

Χημικός τύπος:

HO(C2H4O)nH

Εμφάνιση:

Λευκά φυλλίδια

Καθαρότητα:

>99,5%

Σημείο ανάφλεξης:

250oC

Σημείο τήξης:

54-58oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 4000 / PEG 4000 1 KGR 01.02.00.024 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 4000 / PEG 4000 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι