ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 400 / PEG 400

Χημικός τύπος:

HO(C2H4O)nH

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>99,5%

Σημείο βρασμού:

290oC

Σημείο ανάφλεξης:

>250oC

Σημείο τήξης:

4-8oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 400 / PEG 400 1 KGR 01.02.00.001 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 400 / PEG 400 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι