ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΛΕΣ

Αρχειακές πολυεστερικές θήκες κατασκευασμένες από Melinex 75μm. Κατάλληλες για φύλαξη εγγράφων, φωτογραφιών, χαρτών κλπ. Η εξαιρετική διαφάνεια δίνει το πλεονέκτημα της οπτικής επαφής με το προς φύλαξη αντικείμενο, ενώ η χημική αδράνεια και η υψηλή αντοχή σε υγρασία και θερμοκρασία του πολυεστέρα καθιστούν τις θήκες ιδανικές για φύλαξη αρχειακού υλικού. Διατίθενται σε πολλές διαστάσεις με δυνατότητα ανοίγματος της θήκης από την μεγάλη πλευρά, την μικρή πλευρά ή με άνοιγμα από δύο διαδοχικές πλευρές.

Κωδικός Τίτλος Διάσταση Χρήση Παρατηρήσεις Ποσότητα
17.05.00.090 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0069 247mmx187mm 247 x 187mm ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.050 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0011 286mmx362mm 11 x 14 Εγγραφα Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.096 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0011 286mmx362mm 11 x 14 Εγγραφα Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.097 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0011 286mmx362mm 11 x 14 Εγγραφα ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.051 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0112 270mmx322mm - Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.098 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0112 270mmx322mm - Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.099 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0112 270mmx322mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.100 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0012 311mmx413mm 12 x 16 Εγγραφα Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.029 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0012 311mmx413mm - Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.101 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0012 311mmx413mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.095 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0010 260mmx31mm 10 x 12 Εγγραφα ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.094 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0010 260mmx31mm 10 x 12 Εγγραφα Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.028 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0010 260mmx31mm 10 x 12 Εγγραφα Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.116 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0082 216mmx308mm Εγγραφα Α4 Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.007 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0082 216mmx308mm Εγγραφα Α4 Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.059 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0082 216mmx308mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.091 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0081 229mmx356mm Folio Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.049 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0081 229mmx356mm Folio Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.042 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0081 229mmx356mm Folio ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.092 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0009 210mmx260mm 8 x 10 Εγγραφα Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.026 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0009 210mmx260mm 8 x 10 Εγγραφα Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.093 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0009 210mmx260mm 8 x 10 Εγγραφα ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.052 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0121 312mmx312mm Εξώφυλλα LP Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.102 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0121 312mmx312mm Εξώφυλλα LP Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.117 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0121 312mmx312mm Εξώφυλλα LP ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.030 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0016 428mmx603mm A2 Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.110 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0016 428mmx603mm A2 Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.109 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0016 428mmx603mm A2 ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.034 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0017 603mmx853mm A1 Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.111 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0017 603mmx853mm A1 Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.112 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0017 603mmx853mm A1 ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.053 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0018 762mmx1014mm Μεγάλοι χάρτες Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.113 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0018 762mmx1014mm Μεγάλοι χάρτες Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.114 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗPYSPOS0018 762mmx1014mm Μεγάλοι χάρτες ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.108 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0014 514mmx616mm A2 / 20 x 24 Εγγραφα ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.107 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0014 514mmx616mm A2 / 20 x 24 Εγγραφα Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.009 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0014 514mmx616mm A2 / 20 x 24 Εγγραφα Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.008 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0015 305mmx429mm A3 Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.103 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0015 305mmx429mm A3 Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.104 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0015 305mmx429mm A3 ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.013 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0013 413mmx514mm 16 x 20 Εγγραφα Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.105 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0013 413mmx514mm 16 x 20 Εγγραφα Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.106 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0013 413mmx514mm 16 x 20 Εγγραφα ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.060 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0131 413mmx413mm Εξώφυλλα LP Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.010 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0131 413mmx413mm Εξώφυλλα LP Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.118 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0131 413mmx413mm Εξώφυλλα LP ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.054 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPCD0021 131mmx131mm Εξώφυλλα CD Άνοιγμα στην 1 πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.038 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA1000 76mmx115mm Carte de Visite Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.067 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0003 108mmx133mm - Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.068 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0003 108mmx133mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.056 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0004 99mmx151mm Postcard Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.069 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0004 99mmx151mm Postcard Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.070 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0004 99mmx151mm Postcard ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.043 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0041 95mmx197mm - Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.071 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0041 95mmx197mm - Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.072 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0041 95mmx197mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.044 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0005 108mmx159mm Μεγάλες κάρτες, εγγραφα Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.041 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0003 108mmx133mm - Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.066 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0002 104mmx104mm Slides ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.119 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0002 104mmx104mm Slides Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.061 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL1000 76mmx115mm Carte de Visite Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.062 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS1000 76mmx115mm Carte de Visite Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.035 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0000 64mmx95mm Carte de Visite Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.063 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0000 64mmx95mm Carte de Visite Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.064 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚH ΘΗΚH PYSPOS0000 64mmx95mm Carte de Visite Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.039 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0001 75mmx75mm Διαφάνειες Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.065 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0001 75mmx75mm Διαφάνειες Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.115 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0001 75mmx75mm Διαφάνειες ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.040 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0002 104mmx104mm Slides Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.074 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0005 108mmx159mm Μεγάλες κάρτες, εγγραφα Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.073 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0005 108mmx159mm Μεγάλες κάρτες, εγγραφα ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.045 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0051 105mmx155mm - Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.025 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0007 152mmx229mm Εγγραφα εώς Α5 Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.084 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0007 152mmx229mm Εγγραφα εώς Α5 ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.048 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0071 127mmx203mm - Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.085 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0071 127mmx203mm - Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.086 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0071 127mmx203mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.087 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0008 229mmx311mm Εγγραφα εώς Α4 Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.012 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0008 229mmx311mm Εγγραφα εώς Α4 Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.088 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0008 229mmx 311mm Εγγραφα εώς Α4 ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.027 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0069 247mmx187mm 247 x 187mm Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.083 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0007 152mmx229mm Εγγραφα εώς Α5 Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.082 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0006 115mmx158mm A6 ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.081 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0006 115mmx158mm A6 Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.075 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0051 105mmx155mm - Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.076 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0051 105mmx155mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.046 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0052 127mmx178mm Φωτογραφίες Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.077 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0052 127mmx178mm Φωτογραφίες Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.078 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ.PYSPOS0052 127mmx178mm Φωτογραφίες ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.036 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0053 133mmx184mm - Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.079 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0053 133mmx184mm - Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.080 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOS0053 133mmx184mm - ‘Ανοιγμα στην μικρή πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.047 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOA0006 115mmx158mm A6 Άνοιγμα στις 2 διαδοχικές πλευρές πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
17.05.00.089 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ PYSPOL0069 247mmx187mm 247 x 187mm Άνοιγμα στην μεγάλη πλευρά πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι