ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΛΑΣΕΡ Α4

 

Αρχειακές θήκες κλασέρ κατασκευασμένες από πολυεστέρα πάχους 75μm. Κατάλληλες για φύλαξη εγγράφων, φωτογραφιών, αρνητικών, ζωγραφικών έργων, χαρτών κλπ. Διατίθενται με άνοιγμα από την πάνω ή την πλάγια πλευρά. Οι συνολικές διαστάσεις των φύλλων είναι 317mm x 260mm ενώ οι διαστάσεις των θηκών δίνονται παρακάτω με πρώτη διάσταση την πλευρά του ανοίγματος.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Διάσταση Χρήση Ποσότητα
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS201P2SE 17.05.00.017 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS201P2SE 233mmx154mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 2 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS101P2 17.05.00.002 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS101P2 154mmx230mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 2 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ  AS102P4 17.05.00.018 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS102P4 154mmx113mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 4 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS106P8 17.05.00.006 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS106P8 76mmx113mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 8 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS107P12 17.05.00.023 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS107P12 76mmx76mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 12 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS105P20 17.05.00.019 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS105P20 60mmx54mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 20 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS103S4 17.05.00.021 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS103S4 76mmx230mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 4 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS104S7 17.05.00.022 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS104S7 42mmx230mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 7 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS108P3 17.05.00.024 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS108P3 102mmx230mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 3 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS100P1 17.05.00.001 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS100P1 309mmx230mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 1 θέσης πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS301P7FW 17.05.00.005 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS301P7FW 230mmx42mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 7 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS204S7SE 17.05.00.037 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS204S7SE 42mmx230mm άνοιγμα θήκης απ'το πλάι, 7 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS200P1SE 17.05.00.031 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS200P1SE 233mmx303mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 1 θέσης πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS211P2SE 17.05.00.057 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS211P2SE 116mmx303mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 2 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS207P12SE 17.05.00.014 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS207P12SE 76mmx66mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 12 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS205P20SE 17.05.00.004 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS205P20SE 57mmx54mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 20 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS208P20SE 17.05.00.016 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS208P20SE 43mmx65mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 20 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS203S4SE 17.05.00.032 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS203S4SE 75mmx230mm άνοιγμα θήκης απ'το πλάι, 4 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS300P4FW 17.05.00.015 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS300P4FW 230mmx75mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 4 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ASCD2 17.05.00.058 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ASCD2 124mmx124mm άνοιγμα θήκης απ’το πλάι, 2 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS202P4SE 17.05.00.003 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ AS202P4SE 116mmx145mm άνοιγμα θήκης από πάνω, 4 θέσεων πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι


Σχετικά προϊόντα: