ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Ενεργός άνθρακας σε μορφή κόκκων, παρασκευασμένος από καρύδες (coconut shells).

 

Κατάλληλος για προσρόφηση και δέσμευση αέριων ρύπων σε περιβάλλον ερμαρίων, προθηκών, σακουλών  κλπ. στα οποία αποθηκεύονται μεταλλικά και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα.

 

Απορροφά μεγάλο αριθμό ρύπων όπως οργανικούς ατμούς (VOC), αέριες ενώσεις θείου, αζώτου κλπ.

 

Προδιαγραφές

 

Κοκκομετρία:

2,4 - 4,8 mm

Ash content

4%

Ειδ. Βάρος:

480g/l

Ειδική επιφάνεια:

1200 m2/g

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 1kg 01.02.00.048 ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 1kg πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι