ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ

Αποξεστικό υλικό χαμηλότερης σκληρότητας  από τα οξείδια του αλουμινίου, σε τρία διαμετρήματα* κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μικροαμμοβολές.

*Μικρότερο διαμέτρημα: μεγαλύτερη αποξεστική ικανότητα.

 

 

Διατίθενται ανά κιλό στα παρακάτω διαμετρήματα:

 

 

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 50 μm 05.02.00.005 ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 50 μm πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 100 μm 05.02.00.007 ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 100 μm πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 150 μm 05.02.00.010 ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 150 μm πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι