ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550/675-32% ΜΑΤ

Διάλυμα θερμοπλαστικής ρητίνης (μείγμα Plexisol P 550 και Plexigum 675) με 32% περιεκτικότητα στερεών, σε white spirit. Η ματ υφή επιτυγχάνεται με προσθήκη μικρονισμένου πυριτίου.

Χρησιμοποιείται σαν βερνίκι για ζωγραφικά έργα με λάδια, ακρυλικά, τέμπερες, gouache, κλπ.

Συνίσταται η εφαρμογή του με ψεκασμό, σε διαδοχικά στρώματα, μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η περιεκτικότητα στερεών του διαλύματος σ' αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10-12% σε white spirit.

H εφαρμογή με βούρτσα συνίσταται μόνο σε μικρούς πίνακες ή αντικείμενα. Σ' αυτή την περίπτωση προτείνεται 15-20% περιεκτικότητα στερεών στο διάλυμα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται όταν το υπόστρωμα είναι απορροφητικό, καθώς ο παράγοντας ματ μπορεί να φιλτραριστεί πάνω του.Προδιαγραφές

 

 

Σύσταση:

Βουτυλ-μεθακρυλικός / i βουτυλ-μεθακρυλικός εστέρας (32% περιεκτικότητα στερεών σε white spirit 16/18) και μικρονισμένο πυρίτιο

 

 

Θερμοκρασία υαλώδους

μετάπτωσης (Τg):

 

40oC

 

 

Διάλυση:

Διαλύεται σε white spirit, τολουόλη, ακετόνη.

Μερικώς διαλυτό σε αιθανόλη, ισοπροπανόλη.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550/675-32% ΜΑΤ 1 lt 02.07.00.019 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550/675-32% ΜΑΤ 1 lt πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι