ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550-40% ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Διάλυμα θερμοπλαστικής ρητίνης με 40% περιεκτικότητα στερεών, σε white spirit 100/140. Διαθέτει ανθεκτικότητα στην φωτοχημική και θερμική γήρανση.

Χρησιμοποιείται σαν βερνίκι, στην στερέωση ζωγραφικών έργων αλλά και στο φοδράρισμα υφασμάτων.

Για την στερέωση ζωγραφικής σε καμβά, εφαρμόζεται σε αραίωση 5-10% σε white spirit. Αφού στεγνώσει η ρητίνη, η επιφάνεια επιπεδοποιείται με εφαρμογή πίεσης και θερμότητας. Σε υψηλές αραιώσεις δεν επηρεάζει την ματ υφή των χρωματικών στρωμάτων.

Για την στερέωση τοιχογραφιών προτείνεται διάλυμα 3-5%, ενώ όταν χρησιμοποιείται σαν συγκολλητικό για φοδράρισμα υφασμάτων ένα διάλυμα 10% σε white spirit είναι κατάλληλο.Προδιαγραφές

 

 

Σύσταση:

Βουτυλ-μεθακρυλικός εστέρας (40% περιεκτικότητα στερεών σε white spirit 100/140)

 

 

Θερμοκρασία υαλώδους

μετάπτωσης (Τg):

 

34oC

 

 

Διάλυση:

Διαλύεται σε white spirit, τολουόλη, ακετόνη, μεθοξυ-προπανόλη.

Μερικώς διαλυτό σε αιθανόλη, ισοπροπανόλη.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550-40% ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 1 lt 02.07.00.017 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550-40% ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 1 lt πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι