ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΥΡΥΛΑΙΜΕΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΕΣ

Ευρύλαιμες φιάλες από καφέ γυαλί, με σμυρισμένο πώμα.

Κατάλληλες για χρήση με διαλύτες και αντιδραστήρια.

 

Διατίθενται στις παρακάτω χωρητικότητες:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 50 ml 06.01.00.073 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 50 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 100 ml 06.01.00.031 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 100 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 250 ml 06.01.00.065 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 250 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 500 ml 06.01.00.066 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 500 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 1000 ml 06.01.00.067 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 1000 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι