ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΕΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΕΣ

Στενόλαιμες φιάλες από καφέ γυαλί, με σμυρισμένο πώμα.

Κατάλληλες για χρήση με διαλύτες και αντιδραστήρια.

 

Διατίθενται στις παρακάτω χωρητικότητες:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 50 ml 06.01.00.069 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 50 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 100 ml 06.01.00.030 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 100 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 250 ml 06.01.00.070 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 250 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 500 ml 06.01.00.071 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 500 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 1000 ml 06.01.00.072 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΣΤΕΝΟΛΑΙΜΗ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΗ 1000 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι