ΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 3M 9310

Οι μάσκες σκόνης 9310 είναι κατασκευασμένες με βάση τον προηγμένο σχεδιασμό τριών τμημάτων της σειράς 9300 της 3Μ, που πρακτικά σημαίνει ότι καθιστούν πιο άνετη την αναπνοή χωρίς να υποχωρούν κολλώντας στο πρόσωπο. Μπορούν επίσης να διπλωθούν, γεγονός που τις κάνει πιο εύχρηστες από τις συμβατικές κυπελλοειδείς μάσκες. Στα κατασκευαστικά τους πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνεται το υλικό κατασκευής των ιμάντων τους που διασφαλίζει καλή και σταθερή εφαρμογή στο πρόσωπο, χωρίς την υπερβολική πίεση των συμβατικών υλικών στήριξης. Ακόμη μεγαλύτερη άνεση επιτυγχάνεται με την χρήση ενός απαλού υλικού για τα σημεία της μάσκας που έρχονται σε επαφή με το δέρμα.

Οι μάσκες είναι συσκευασμένες ανά μία προς αποφυγή ενδεχόμενης επιμόλυνσής τους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Παρέχουν προστασία από αερολύματα στερεών και μη πτητικών υγρών με βάση το νερό, όταν δεν υπάρχει υπέρβαση μεγαλύτερη από 4 φορές του Επιτρεπτού Ορίου Έκθεσης.

Οι μάσκες 9310 έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ149:2001 και ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11Β της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και γι' αυτό φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE.Προδιαγραφές


Υλικό ιμάντων στερέωσης:

Πολυισοπρένιο

Υλικό ελάσματος μύτης:

Αλουμίνιο

Υλικό φίλτρου:

Πολυπροπυλένιο

Υλικό αφρώδους

καλύμματος μύτης:

 

Πολυουρεθάνη

Βάρος:

10 gr

Ονομαστικός παράγοντας

προστασίας (κατηγορία):

 

4 (FFP1)

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 3M 9310 13.01.00.007 ΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 3M 9310 πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι