ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜiniClima

Η IN SITU σαν αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Miniclima Schonbauer GmbH, διαθέτει τις ειδικές συσκευές διατήρησης σταθερής υγρασίας σε προθήκες  MiniClima.

 

Η συσκευή MiniClima διατηρεί σταθερή την υγρασία στο εσωτερικό των προθηκών, ή και άλλων κλειστών χώρων ( ερμάρια, κλπ.) αφυγραίνοντας ή υγραίνοντας τον αέρα του εσωτερικού της προθήκης.

 

Η συσκευή miniClima, λειτουργεί δημιουργώντας ένα σύστημα επανακυκλοφορίας του αέρα, και λειτουργώντας σαν αφυγραντήρας ή και σαν υγραντήρας ανάλογα, ρυθμίζει την υγρασία του αέρα , υγραίνοντας ή και αφυγραίνοντας τον. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βιτρίνα να είναι αεροστεγής.

 

Ένας μικρός αισθητήρας υγρασίας μετρά τη σχετική υγρασία στο εσωτερικό της προθήκης και την συγκρίνει με την τιμή που έχει θεσπίσει ο χρήστης (π.χ. 50%).  Ανάλογα με την τιμή αυτή, η αέρας της προθήκης θα υγρανθεί ή θα αφυγρανθεί προκειμένου να φθάσει στο καθορισμένο επίπεδο. Το κύριο χαρακτηριστικό της συσκευής είναι τοποθετείται εκτός του ορατού χώρου της προθήκης, δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση της προθήκης ή και πίσω από αυτή. Μπορεί να βρίσκεται μέχρι και 3 μέτρα μακριά ενώ η κυκλοφορία του αέρα επιτυγχάνεται μέσω ειδικών εύκαμπτων σωλήνων που συνδέουν τη συσκευή με το εσωτερικό της προθήκης.

 

Λειτουργία αφύγρανσης: Η πλεονάζουσα υγρασία συμπυκνώνεται σε επιφάνεια Peltier και αποθηκεύεται σε δοχείο ανεφοδιασμού 500ml ή 2000ml, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ύγρανση της προθήκης.

 

Λειτουργία ύγρανσης: Το συμπυκνωμένο νερό αντλείται από το δοχείο ανεφοδιασμού και ατμοποιείται στο σύστημα κυκλοφορίας αέρα.

 

Τροφοδοσία: Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε λειτουργία ύγρανσης πρέπει το δοχείο νερού να πληρώνεται με απιονισμένο νερό.

Σε αντίθετη περίπτωση (μακροχρόνια αφύγρανση) το δοχείο πρέπει να αδειάζει.

 

Συναγερμός: Το σύστημα διαθέτει πολλούς εσωτερικούς οπτικούς (και ακουστικούς προαιρετικά) συναγερμούς που ενεργοποιούνται εάν π.χ. η καθορισμένη τιμή σχετικής υγρασίας ξεπεράσει τα ανώτατα και κατώτατα όρια που έχει θεσπίσει ο χρήστης, ή σε περίπτωση πλήρωσης του δοχείου νερού ή όταν η εσωτερική δεξαμενή εξάτμισης τείνει να υπερχειλίσει. Ο συναγερμός μπορεί επίσης να αποτελεί μια ένδειξη για διαρροή στο σύστημα κυκλοφορίας αέρα.

 

Καταγραφή παραμέτρων: Οι συσκευές MiniClima διαθέτουν πλέον στον βασικό τους εξοπλισμό ενσωματωμένο ηλεκτρονικό καταγραφικό θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Μέσω του καταγραφικού αποθηκεύονται 15.000 μετρήσεις οι οποίες είναι προσβάσιμες από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω θύρας σύνδεσης RS232.

 

Μοντέλα

- miniClima γεννήτρια σταθερής υγρασίας, τύπος EBC 10 για προθήκες εκθεσιακού όγκου μέχρι 3 m3

- miniClima γεννήτρια σταθερής υγρασίας, τύπος EBC 11 για προθήκες εκθεσιακού όγκου μέχρι 5 m3

 

Μία κύρια μονάδα (EBC 10, EBC 11) μπορεί να συνδεθεί με πολλές εξαρτημένες (slave) καλύπτοντας μεγαλύτερο όγκο προθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ MINICLIMA EBC10 12.03.00.028 ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ MINICLIMA EBC10 πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ MINICLIMA EBC11 12.03.00.029 ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ MINICLIMA EBC11 πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι