ΕΣΤΕΡΑΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ REMMERS KSE 300

Διάλυμα πυριτικού αιθυλεστέρα σε μείγμα υδρογονανθράκων κατάλληλο για τη στερέωση πορωδών δομικών υλικών.

 

Χρησιμοποιείται στη συντήρηση λίθων και κονιαμάτων σε μνημεία, ψηφιδωτά, πλινθοδομές, τοιχογραφίες κλπ.

 

Χρησιμοποιείται είτε επιφανειακά (αν απαιτείται μόνο επιφανειακή στερέωση) ή μέχρι τον κορεσμό του προς στερέωση υλικού.

 

Εξαιτίας του χαμηλού ιξώδους του, μπορεί να εισχωρήσει σε μεγάλο βάθος, φτάνοντας μέχρι τον πυρήνα του υλικού.

 

Σε περίπτωση κορεσμού της επιφάνειας του υλικού με KSE 300, θα πρέπει να απομακρύνεται με κατάλληλο διαλύτη (π.χ. με White spirit) προκειμένου να μην αλλοιώσει αισθητικά την επιφάνεια (λευκή χροιά).

 

Πριν την εφαρμογή, το προς στερέωση υλικό θα πρέπει να είναι στεγνό, ενώ μετά την εφαρμογή θα πρέπει να προστατευθεί από την βροχή για τα επόμενα 24ωρα.

 

Το KSE 300 καταλύεται με την παρουσία της σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας (20°C , 50%rh), σε διάστημα 2-3 εβδομάδων εναποθέτοντας άμορφο οξείδιο του πυριτίου SiO2 και απελευθερώνοντας αιθανόλη κατά την αντίδραση:

Si(C2H5O)4 + 4H2O  → Si(OH)4 + 4C2H5OH ↑

Si(OH)4 → SiO2 + 2H2O


Αν χρειαστεί επανάληψη της διαδικασίας αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 2 εβδομάδων τουλάχιστον.

 

Το KSE 300 μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, εμβάπτιση, ψεκασμό με χαμηλή πίεση και η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες του υπό στερέωση υλικού, ποικίλλοντας από 0,2 μέχρι αρκετά λίτρα / m2.

 

Μετά την εφαρμογή του, επιτρέπει όλες τις εργασίες συντήρησης όπως συγκόλληση, συμπλήρωση κλπ.

 

Διαθέτει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση καθώς και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

 

 

Διατίθεται σε συσκευασίες 1 lt, 5 lt, 30 lt, 200 lt.

 

 
 

Προδιαγραφές

 

Σύσταση:

Πυριτικός τετρααιθυλεστέρας, μείγμα υδρογονανθράκων, ουδέτερος καταλύτης

   

Εμφάνιση:

Υγρό, διαφανές χαμηλής διαύγειας, με ελαφρά κίτρινη χροιά.

   

Ειδικό βάρος:

1.00 gr/cm3 (25οC)

   

Περιεκτικότητα πυριτίου:

99%

 

 

Εναπόθεση πυριτίου:

30% (300 gr/lt)

 

 

Κατανάλωση

(ανάλογη του πορώδους):

 

0.2 – 3 l/m2

 

 

Σημείο ανάφλεξης:  

40οC

 

 

Διάλυση / Καθαρισμός:

Αραιώνεται με αλειφατικούς, αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΕΣΤΕΡΑΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ REMMERS KSE 300 - lt 02.01.00.038 ΕΣΤΕΡΑΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ REMMERS KSE 300 - lt πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι