ΕΣΤΕΡΑΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ REMMERS KSE 100

Διάλυμα πυριτικού αιθυλεστέρα σε μείγμα υδρογονανθράκων κατάλληλο για την ήπια στερέωση πορωδών δομικών υλικών.

 

Χρησιμοποιείται στη συντήρηση λίθων και κονιαμάτων σε μνημεία, ψηφιδωτά, πλινθοδομές, τοιχογραφίες κλπ.

 

Χρησιμοποιείται είτε επιφανειακά (αν απαιτείται μόνο επιφανειακή στερέωση) ή μέχρι τον κορεσμό του προς στερέωση υλικού.

 

Εξαιτίας του χαμηλού ιξώδους του, μπορεί να εισχωρήσει σε μεγάλο βάθος, φτάνοντας μέχρι τον πυρήνα του υλικού.

 

Σε περίπτωση κορεσμού της επιφάνειας του υλικού με KSE 100, θα πρέπει να απομακρύνεται με κατάλληλο διαλύτη (π.χ. με White spirit) προκειμένου να μην αλλοιώσει αισθητικά την επιφάνεια (λευκή χροιά).

 

Πριν την εφαρμογή, το προς στερέωση υλικό θα πρέπει να είναι στεγνό, ενώ μετά την εφαρμογή θα πρέπει να προστατευθεί από την βροχή για τα επόμενα 24ωρα.

 

Το KSE 100 καταλύεται με την παρουσία της σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας (20°C , 50%rh) σε διάστημα 2-3 εβδομάδων εναποθέτοντας άμορφο οξείδιο του πυριτίου SiO2 και απελευθερώνοντας αιθανόλη κατά την αντίδραση:

Si(C2H5O)4 + 4H2O  → Si(OH)4 + 4C2H5OH ↑

Si(OH)4 → SiO2 + 2H2O


Αν χρειαστεί επανάληψη της διαδικασίας αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 2 εβδομάδων τουλάχιστον.

 

Το KSE 100 μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, εμβάπτιση, ψεκασμό με χαμηλή πίεση και η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες του υπό στερέωση υλικού, ποικίλλοντας από 0,2 μέχρι αρκετά λίτρα / m2.

 

Μετά την εφαρμογή του, επιτρέπει όλες τις εργασίες συντήρησης όπως συγκόλληση, συμπλήρωση κλπ.

 

Διαθέτει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση καθώς και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

 

Διατίθεται σε συσκευασίες 1lt, 5lt, 30lt.

 

 
 

Προδιαγραφές

 

Σύσταση:

Πυριτικός τετρααιθυλεστέρας, μείγμα υδρογονανθράκων, ουδέτερος καταλύτης

   

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

 


Ειδικό βάρος:

0.79 gr/cm3 (25οC)

   

Περιεκτικότητα πυριτίου:

20%

 

 

Εναπόθεση πυριτίου:

10% (100gr / lt)

 

 

Κατανάλωση

(εξαρτώμενη από το πορώδες του υλικού):

 

0.2 – 3 l/m2

 

 

Σημείο ανάφλεξης:  

52οC

 

 

Διάλυση / Καθαρισμός:

Αραιώνεται με αλειφατικούς, αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΕΣΤΕΡΑΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ REMMERS KSE 100 - lt 02.01.00.037 ΕΣΤΕΡΑΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ REMMERS KSE 100 - lt πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι