ΥΔΡΟΦΟΒΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ REMMERS FUNCOSIL SL

Διάλυμα σιλοξανίων (ALKYL ALKOXY SILOXANE) χαμηλού μοριακού βάρους, κατάλληλο για την υδροφοβίωση λίθων και κονιαμάτων.

Χρησιμοποιείται στη συντήρηση λίθων και κονιαμάτων σε μνημεία, ψηφιδωτά, πλινθοδομές, τοιχογραφίες κλπ.

 

Εξαιτίας της χαμηλής μοριακής δομής του στην αρχική φάση του ολιγομερούς, το FUNCOSIL SL διεισδύει σε μεγάλο βάθος και αντιδρά με την υγρασία του λίθου παράγοντας πολυσιλοξάνιο, το οποίο παρέχει την υδροφοβίωση και διαθέτει αντοχή τόσο στην υπεριώδη ακτινοβολία όσο και στις καιρικές συνθήκες (> 15 χρόνια).

 

Μετά την εφαρμογή, το πολυσιλοξάνιο εναποτίθεται στα τριχοειδή και στους πόρους του προς υδροφοβίωση υλικού με την μορφή μακρομοριακού στρώματος, αποτρέποντας την εισχώρηση νερού (> 95% υδροφοβίωση) αλλά επιτρέποντας παράλληλα τη διάχυση των υδρατμών άρα και τη διαπνοή του υλικού.

 

Το FUNCOSIL SL προστατεύει από την υγρασία και παράλληλα από τα διαλυτά άλατα, την όξινη βροχή, την ανάπτυξη μικροοργανισμών, τον παγετό κλπ.

 

Το FUNCOSIL SL δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε σαθρό υπόστρωμα. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η στερέωση των λίθων ή των κονιαμάτων με εστέρες πυριτικούς οξέος π.χ. με Remmers KSE.

 

Πριν την εφαρμογή, το προς υδροφοβίωση υλικό θα πρέπει να είναι στεγνό, ενώ μετά την εφαρμογή θα πρέπει να προστατευθεί από τη βροχή για τουλάχιστον  5 ώρες.

 

Το FUNCOSIL SL εφαρμόζεται μέχρι κορεσμού με πινέλο, ρολό, και ψεκασμό με χαμηλή πίεση και η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες του υλικού, ποικίλλοντας από 0,2 μέχρι 1,5 λίτρα / m2.

 

Σε περίπτωση κορεσμού της επιφάνειας του υλικού με FUNCOSIL SL, και ιδιαίτερα για λίθους χαμηλού πορώδους ή ανοιχτών τόνων, πρέπει να απομακρύνεται η περίσσεια του υλικού με κατάλληλο διαλύτη (π.χ. White spirit) προκειμένου να μην αλλοιωθεί αισθητικά η επιφάνεια (στιλπνότητα).

 

Διατίθεται σε συσκευασίες 5lt & 30lt.

 

 
 

Προδιαγραφές

 

Σύσταση:

Low molecular alkyl alkoxy siloxane with additives

   

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

   

Ειδικό βάρος:

0.79 gr/cm3 (25οC)

   

Περιεκτικότητα σιλοξανίων:

7%

 

 

Κατανάλωση (εξαρτώμενη από το πορώδες του υλικού):

0.2 – 1.5 l/m2

 

 

Σημείο ανάφλεξης:  

40οC

 

 

Καθαρισμός:

White spirit

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
REMMERS FUNCOSIL SL / lt 01.04.00.008 REMMERS FUNCOSIL SL / lt πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι