ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ

Εμφάνιση:

Υπόλευκη υγροσκοπική σκόνη

Καθαρότητα:

>74.5%

%H2O:

8

Ιξώδες(2% δ/μα):

40-200 mPa.s

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 1 KGR 25.01.02.018 ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι