ΟΞΙΚΟΣ ΠΕΝΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ

Χημικός τύπος:

C7H14O2

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>99%

Σημείο Βρασμού:

149oC

Σημείο ανάφλεξης:

23oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΟΞΙΚΟΣ ΠΕΝΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 250 ML 01.01.00.011 ΟΞΙΚΟΣ ΠΕΝΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 250 ML πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι