ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ (BUTYL ACETATE)

Χημικός τύπος:

C6H12O2

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>98,5%

Σημείο Βρασμού:

123-126oC

Σημείο ανάφλεξης:

22oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 1 LT 01.01.00.024 ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ PRO-ANALYSIS 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι