ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Χημικός τύπος:

C4H10O

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>97%

Σημείο Βρασμού:

108oC

Σημείο ανάφλεξης:

28oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ PRO-ANALYSIS 1 LT 01.01.00.167 ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ PRO-ANALYSIS 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι