ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ

Χημικός τύπος:

CH2CI2

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>99.8%

Σημείο Βρασμού:

40oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ PRO-ANALYSIS 2,5 LT 01.01.00.027 ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ PRO-ANALYSIS 2,5 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι