ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Τα ένζυμα είναι οργανικά μακρομόρια πρωτεινικής φύσης, τα οποία καταλύουν βιοχημικές αντιδράσεις με μεγάλη ειδικότητα υποστρώματος και ταχύτητα.

 

Η βασική ιδιότητα των ενζύμων είναι να μειώνουν την ελεύθερη ενέργεια ενεργοποίησης σε μια χημική αντίδραση χωρίς όμως να μεταβάλλουν τις άλλες παραμέτρους της αντίδρασης.

 

Διαθέτουν μηδενική τοξικότητα και υψηλή επιλεκτική δράση καθώς καταλύουν τις βιοχημικές αντιδράσεις χωρίς δημιουργία υποπροιόντων, λειτουργώντας σε υδατικά διαλύματα.

 

Τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση έργων τέχνης ανήκουν στην κατηγορία των υδρολασών οι οποίες και καταλύουν την υδρόλυση των δεσμών.

 

Σύμφωνα με την φύση του προς αφαίρεση υποστρώματος οι υδρολάσες διακρίνονται σε:

Αμυλάσες – απομακρύνουν πολυσακχαρίτες

Λιπάσες – απομακρύνουν λίπη και έλαια

Πρωτεάσες – απομακρύνουν πρωτείνες

 

Τα ένζυμα διαθέτουν ουδέτερο pH και θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής και απόδοσης μεταξύ 20oC - 40oC

 

 

Διατίθενται σε 3 τύπους (ΚΙΤ):

 

ΚΙΤ ΑΜΥΛΑΣΗΣ

Μίγμα επιλεγμένων ενζύμων αμυλάσης με βοηθητικό υπόστρωμα δράσης, ειδικά για την αφαίρεση αμυλόκολλας, αμύλου, φυτικών ρητινών κλπ.

 

Περιέχει:

- Αμυλάση

- 100gr φορέα ενζύμου (Klucel G)

- 200ml διάλυμα ξεπλύματος

 

 

ΚΙΤ ΛΙΠΑΣΗΣ

Μίγμα επιλεγμένων ενζύμων λιπάσης με βοηθητικό υπόστρωμα δράσης, ειδικά για την αφαίρεση κεριών, συνθετικών ρητινών (ακρυλικών κλπ.), βερνικιών από ξηραινόμενα έλαια (ελαιορητινώδη, επιζωγραφήσεις κλπ.) 

 

Περιέχει:

- Λιπάση

- 100gr φορέα ενζύμου (Klucel G)

- 200ml διάλυμα ξεπλύματος

 

ΚΙΤ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝΖΥΜΩΝ

Μίγμα επιλεγμένων ενζύμων με βοηθητικό υπόστρωμα δράσης, ειδικά για την αφαίρεση πρωτεινικών υλικών όπως καζείνη, κουνελόκολλα, οστεόκολλα, ζαρντέν, ζελατίνη, αλμπουμίνη, ασπράδι αυγού κλπ.

 

Περιέχει:

- Μείγμα ενζύμων

- 100gr φορέα ενζύμου (Klucel G)

- 200ml διάλυμα ξεπλύματος

 

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΚΙΤ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΜΥΛΑΣΗΣ 05.11.00.001 ΚΙΤ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΜΥΛΑΣΗΣ πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΚΙΤ ΕΝΖΥΜΟΥ ΛΙΠΑΣΗΣ 05.11.00.002 ΚΙΤ ΕΝΖΥΜΟΥ ΛΙΠΑΣΗΣ πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΚΙΤ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝΖΥΜΩΝ 05.11.00.003 ΚΙΤ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝΖΥΜΩΝ πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι