ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΒΑΡΙΟ

Χημικός τύπος:

ΒaCO3

Εμφάνιση:

Κρυσταλλική σκόνη

Καθαρότητα:

>99%

Σημείο τήξης:

1450oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΒΑΡΙΟ PRO-ANALYSIS 1 KGR 01.01.00.166 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΒΑΡΙΟ PRO-ANALYSIS 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι