ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ

Πλαστικές πιπέτες μέτρησης με χωρητικότητα 3 ml.                          

Βαθμονομημένες ανά 0,5 ml.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ 3 ml 09.08.00.007 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ 3 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι