Επικοινωνία


IN SITU
Museum and Archive Services
Υλικά & Εξοπλισμός Συντήρησης, Διατήρησης & Αποκατάστασης
Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων

Π.Παπαγεωργίου 3
54635 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ.: 2310251081-2310251082
Φαξ:  2310251083

info@insituconservation.com

sales@insituconservation.com

support@insituconservation.com

Ωράριο λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00π.μ - 17:00μ.μ
Φόρμα επικοινωνίας: